thebesttriptravelthebesttriptravel
Forgot password?

บริการรับจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปสัมมนาศึกษาดูงาน

รายละเอียดประกอบการจัดกรุ๊ปส่วนตัว

  1. จำนวนคน
  2. วันที่ หรือเดือน ที่เดินทางโดยประมาณ
  3. สถานที่ และจำนวนวันที่ต้องการไป
  4. งบประมาณต่อท่านที่ตั้งไว้
  5. ลักษณะการท่องเที่ยว เช่น เที่ยวประจำปีของบริษัท , สัมมนาของหน่วยงานราชการ , ท่องเที่ยวของครอบครัว
  6. ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ
imageframe-image

VIP ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ คุนหมิง 6วัน 4คืน

17-22 มีนาคม 2560
imageframe-image

หัวหิน เกาะทะลุ 3วัน 2คืน เต็มอิ่ม

1-3 เมษายน 2560
imageframe-image

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

18-21 สิงหาคม 2560
imageframe-image

ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3คืน

17-20 กุมภาพันธ์ 2561