thebesttriptravelthebesttriptravel
Forgot password?
13900.00

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซีปัน


ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ ตลาด Love Market ซาปา หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต น้าตกซิลเวอร์ ฟานซีปัน ทะเลสาบคืนดาบ ถนน 36สาย นิงห์บิงห์ ล่องเรือจ่างอาน

08/10/2019 - 08/13/2019
เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา
11999.00

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา


ฮานอย ลาวไก ซาปา หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้าตกซิลเวอร์ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทาเนียบประธานาธิบดี ชมวัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย

08/09/2019 - 10/20/2019
เที่ยวดอยผาหมี