thebesttriptravelthebesttriptravel
Forgot password?

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ

13900.00

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซีปัน


ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ ตลาด Love Market ซาปา หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต น้าตกซิลเวอร์ ฟานซีปัน ทะเลสาบคืนดาบ ถนน 36สาย นิงห์บิงห์ ล่องเรือจ่างอาน

08/10/2019 - 08/13/2019
เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา
11999.00

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา


ฮานอย ลาวไก ซาปา หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้าตกซิลเวอร์ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทาเนียบประธานาธิบดี ชมวัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย

08/09/2019 - 10/20/2019

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง

เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ สะพานมือ
10999.00

เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ สะพานมือ


ดานัง สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน สะพานแห่งความรัก พิเศษอิ่มอร่อยเมนูแหนมเนืองต้นตาหรับ บานาฮิลล์ สะพานมือ เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง เว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกร พระราชวังไดโนย จ้าแม่กวนอิม ตลาดฮาน

08/03/2019 - 10/23/2019
ดานัง-เว้-ฮอยอัน-สะพานแห่งความรัก
12999.00

ดานัง เว้ ฮอยอัน สะพานแห่งความรัก


ดานัง สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน สะพานแห่งความรัก ฮอยอัน เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง พักบานาฮิลล์ บานาฮิลล์ สะพานทอง เว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกร พระราชวังไดโนย ดานัง เจ้าแม่กวนอิม ตลาดฮาน

08/10/2019 - 10/23/2019
ดานัง พระราชวังไดโนย ล่องเรือมังกร
11999.00

ดานัง พระราชวังไดโนย ล่องเรือมังกร


ดานัง วัดเทียนมู่ ล่องเรือมังกร เว้ พระราชวังไดโนย บานาฮิลล์ บานาฮิลล์ สะพานทอง ฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สะพานมังกร คารฟ์ดราก้อน สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน

08/04/2019 - 10/23/2019
ดานัง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-บานาฮิลล์
13900.00

ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง บานาฮิลล์


ดานัง สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน สะพานแห่งความรัก เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง พักบานาฮิลล์ บานาฮิลล์ สะพานทอง เว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกรพระราชวังไดโนย ดานัง เจ้าแม่กวนอิม ตลาดฮาน

10/24/2019 - 03/25/2020
11999.00

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์


ดานัง เว้ วัดเทียนมู่ ล่องเรือมังกร พระราชวังไดโนย บานาฮิลล์ พักโรงแรม บานาฮิลล์ สะพานทอง ฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ดานัง สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน

10/27/2019 - 03/25/2020
เที่ยวดอยผาหมี-ขุนน้ำนางนอน

ผลงานการจัดทัวร์บางส่วน จากลูกค้าที่ไว้วางใจเรา